CERTIFICATUL ENERGETIC AL CLADIRILOR

ATENTIE LA CERTIFICATUL ENERGETIC AL CLADIRILOR! Peste doua luni devine obligatoriu!

Saptamana trecuta a aparut im Monitorul Oficial nr. 283 din 20 mai 2013, Legea nr. 159/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, care prevede obligativitatea prezentarii certificatului energetic al cladirii la vanzarea sau inchirierea acestora.

„Proprietarii si potentialii clienti trebuie sa isi puna pe agenda data de 20 iulie 2013, ca data de intrare in vigoare a legii aparute in Monitorul Oficial nr. 283 din 20 mai 2013, de cand fiecare proprietar va fi obligat sa puna la dispozitia potentialului cumparator sau chirias, dupa caz, anterior perfectarii contractului, o copie de pe certificatul energetic, altfel contractele de vanzare-cumparare sau inchiriere fiind supuse nulitatii relative, potrivit prevederilor Codului civil. Art. 13. Eficienta energetica a inceput sa fie un punct important adus in discutie de catre potentialii chiriasi si cumparatori de spatii de birouri, in contextul atentiei speciale acordate in ultimii trei ani cheltuielilor de mentenanta ale cladirii si optimizarii acestora. De la inceputul anului si pana in prezent circa 20% din clientii nostri au ales cladiri de birouri eficiente energetic, bine izolate”, declara Alexandru Petrescu, Managing Partner al ESOP Consulting l CORFAC International.

In portofoliu ESOP Consulting se numara numeroase cladiri certificate premium din punct de vedere energetic, unele chiar declarate cladiri verzi la standarde internationale, printre acestea aflandu-se Sky Tower, West Gate, Arion Green, Crystal Tower, Euro Tower, Europa House, Evocasa Selecta, Magheru One, Olympia Tower, River View Plaza si Victoria Center.

Iar in ceea ce priveste domeniul rezidential, proiectul APARTAMENTE Radacini, aflat tot in portofoliul ESOP, este certificat in clasa energetica A. Preturile pornesc de la 57.000 euro, cu tot cu TVA, pentru apartamente de doua camere.

CE PREVEDE NOUA LEGE

Legea nr. 159/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, publicata in Monitorul Oficial nr. 283 din 20 mai 2013

17. Dupa articolul 13 se introduc trei noi articole, articolele 131 – 133, cu urmatorul cuprins: „Art. 131. –
(1) Pentru cladirile sau unitatile de cladire care se vand sau se inchiriaza, investitorul/proprietarul/administratorul este obligat sa puna la dispozitia potentialului cumparator sau chirias, dupa caz, anterior perfectarii contractului, o copie de pe certificat, astfel incat acesta sa ia cunostinta despre performanta energetica a cladirii/unitatii de cladire pe care urmeaza sa o cumpere/inchirieze, dupaa caz.

(2) La incheierea contractului de vanzare-cumparare, proprietarul are obligatia de a transmite certificatul, in original, noului proprietar.

(3) La data inregistrarii contractului de vanzare-cumparare, respectiv de inchiriere, proprietarul are obligatia de a depune la organul fiscal competent o copie de pe certificat, iar originalul va ramane in posesia proprietarului.

(4) Contractele de vanzare-cumparare incheiate fara respectarea prevederilor alin. (1) sunt supuse nulitatii relative, potrivit prevederilor Codului civil. Art. 132.
(1) Pentru cladirile care se construiesc, certificatul se elaboreaza prin grija investitorului/proprietarului/administratorului, este prezentat de catre acesta, in original, comisiei intrunite in vederea receptiei la terminarea lucrarilor, se anexeaza, in copie, la procesul-verbal de receptie si constituie parte componenta a cartii tehnice a constructiei.

(2) Procesul-verbal incheiat cu ocazia receptiei la terminarea lucrarilor si neinsotit de copia de pe certificat este nul de drept.

(3) Prin exceptie de la prevederile art. 13 si 131, in cazul cladirilor care se vand inainte de efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, investitorul/proprietarul/administratorul pune la dispozitia cumparatorului date/informatii in vederea evaluarii performantei energetice a cladirii/unitatii de cladire, cuprinse in documentatia tehnica a acesteia, urmand ca la receptia la terminarea lucrarilor sa se aplice prevederile alin. (1). Art. 133. – In scopul informarii potentialilor cumparatori sau chiriasi, investitorul/proprietarul/administratorul cladirii/unitatii de cladire prevazute la art. 7 alin. (1) va preciza in anunturile de vanzare sau inchiriere a acestora informatii din certificat cu privire la indicatorii de performanta prevazuti la art. 5.”

29. Mentiunea privind transpunerea normelor comunitare va avea urmatorul cuprins: „Prezenta lege transpune integral in legislatia nationala prevederile Directivei nr. 2010/31/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanta energetica a cladirilor (reformare), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 153 din 18 iunie 2010.”

Art. V. – Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Maria Neda

PR&Media Coordinator, Consultant PR&Media, cu background de jurnalist în presa economică și experiență de consultant în Dezvoltare Urbană.

Postari similare

Din ce domenii provin chiriașii de birouri


Domeniile din care provin chiriașii de birouri se echilibrează ca pondere. Un sub-domeniu nou, de nișă, cel de e-commerce este în creștere și dă un impuls domeniului serviciilor profesionale, de care aparține, potrivit monitorizării realizate de ESOP Consulting la nivelul lui 2020 și în prima lună din 2021. Un exemplu în acest sens este extinderea […]


Citeste mai mult

Distribuitorul de produse pentru cabinete stomatologice Dentotal își mută birourile în Equilibrium I


Dentotal a închiriat un spațiu de birouri de 650 mp în clădirea Equilibrium I, prin intermediul companiei de consultanță ESOP Consulting. Domeniul medical și farmaceutic a urcat la o cotă de piață de 10%, în primele nouă luni din 2020, ca pondere a suprafeței de birouri închiriate în București, față de 3% cât avea anul […]


Citeste mai mult

Clădirile de birouri boutique din București își păstrează atractivitatea în 2020 pentru chiriași și investitori


În acest an, s-au dat în folosință sau sunt în curs de livrare doua clădiri noi de tip boutique, cu finisaje premium și cu suprafață de până în 10.000 mp, situate în zone centrale. Acestea vor avea în total o suprafață de 13.000 mp spații de birouri de clasă A. Anul viitor se estimează că […]


Citeste mai mult